کلی کلاس‌های درجه یک با اساتید برتر ایران

دکتر قربانی

دکتر قربانی

توسط 1793 نفر دنبال می‌شود
مدیر آکادمی تیزلاین

کلاس های مدرس

سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان شیمی یازدهم خرداد ماه دکتر قربانی
7 خرداد 03 - ساعت 20:00
سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان شیمی دهم خرداد ماه دکتر قربانی
7 خرداد 03 - ساعت 18:15
کپی از سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان علوم نهم امتحانات خرداد با دکترقربانی
5 خرداد 03 - ساعت 18:15
سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان علوم هشتم امتحانات خرداد با دکترقربانی
28 اردیبهشت 03 - ساعت 18:15
سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان علوم هفتم امتحانات خرداد با دکترقربانی
28 اردیبهشت 03 - ساعت 16:30
اهمیت ماه های پایانی و شیوه صحیح جمع بندی و مرور مطالب در تیزهوشان ششم ونهم
24 فروردین 03 - ساعت 17:00
کلاس رایگان علوم تیزهوشان نهم دکترقربانی با تحلیل سوالات تیزهوشان و نیز سوالات چالشی آزمون های تیزلاین برگزار می شود
4 اسفند 02 - ساعت 20:00
کلاس رایگان هوش منطقی دکترقربانی مولف کتب هوش جامع اسمارتیز و هوش جامع ای کیو گاج که به تحلیل سوالات چالشی هوش منطقی آزمون های تیزلاین و تیزهوشان اخیر
11 اسفند 02 - ساعت 18:00
در این همایش در ارتباط با تاریخچه، انواع و ضرایب هوش در سال های اخیر تیزهوشان و نیز تغییرات احتمالی صحبت خواهیم کرد
14 بهمن 02 - ساعت 17:00
کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه1402
3 بهمن 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1402
1 بهمن 02 - ساعت 20:00
کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1402
4 بهمن 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1402
4 بهمن 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش منطقی و طبیعی تیزهوشان ششم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1402
1 بهمن 02 - ساعت 18:15
کلاس المپیاد زیست شناسی سطح یک دکتر قربانی دوره سالانه 1402
25 آبان 02 - ساعت 20:00
کلاس هوش کلامی، منطقی و طبیعی نهم استاد حسن ربانی و دکتر قربانی دوره سالانه1402
15 آبان 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
همایش مشاوره ای: پاسخ به ده سوال اصلی و چالشی در سال تیزهوشان با دکترقربانی
11 شهریور 02 - ساعت 18:15
کلاس شیمی پیشرفته یازدهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه1402
11 مهر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه1402
11 مهر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1402
9 مهر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1402
12 مهر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1402
12 مهر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش منطقی و طبیعی ششم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1402
9 مهر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
طرح زیر ذره بین آکادمی تیزلاین: تحلیل سوالات علوم تجربی آزمون نمونه دولتی سنوات اخیر( استان فارس و تهران 1401-1402)
31 خرداد 02 - ساعت 16:00
کلاس شیمی پیشرفته یازدهم دکتر قربانی ترم تابستان 1402
20 تیر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم تابستان 1402
20 تیر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم تابستان 1402
18 تیر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم تابستان 1402
21 تیر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم تابستان 1402
21 تیر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش منطقی و طبیعی ششم دکتر قربانی ترم تابستان 1402
18 تیر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
درس علوم تجربی با توجه به گستردگی مطالب و داشتن مفاهیم مختلف زیست شناسی شیمی زمین شناسی و فیزیک یکی از چالش های دانش آموزان متوسطه اول برای امتحانات
1 خرداد 02 - ساعت 20:00
درس علوم تجربی با توجه به گستردگی مطالب و داشتن مفاهیم مختلف زیست شناسی شیمی زمین شناسی و فیزیک یکی از چالش های دانش آموزان متوسطه اول برای امتحانات
1 خرداد 02 - ساعت 18:15
درس علوم تجربی با توجه به گستردگی مطالب و داشتن مفاهیم مختلف زیست شناسی شیمی زمین شناسی و فیزیک یکی از چالش های دانش آموزان متوسطه اول برای امتحانات
1 خرداد 02 - ساعت 16:30
 آکادمی تیزلاین در این سال ها سعی کرده است در کنار دانش آموزان کوشا و با استعداد باشد و برحسب نیازهای آن ها کلاس های ویژه آزمون های تیزهوشان، نمونه دو
7 اردیبهشت 02 - ساعت 15:00
همایش مشاوره ای تیزلاین:ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و تعیین اولویت ها
19 فروردین 02 - ساعت 16:00
کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1401
4 بهمن 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1401
5 بهمن 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1401
5 بهمن 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1401
2 بهمن 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش طبیعی و هوش منطقی ششم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1401
2 بهمن 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس المپیاد زیست شناسی سطح دو دکتر قربانی دوره سالانه ۱۴01
19 آبان 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس المپیاد زیست شناسی سطح یک دکتر قربانی دوره سالانه ۱۴01
20 آبان 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس شیمی پیشرفته یازدهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1401
12 مهر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1401
19 مهر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1401
20 مهر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1401
20 مهر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1401
17 مهر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش طبیعی و هوش منطقی ششم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1401
17 مهر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
همایش رایگان مشاوره ای ویژه تیزهوشان: تاریخچه، نحوه برگزاری و اهمیت آزمون های آزمایشی
29 مرداد 01 - ساعت 17:30
کلاس علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم تابستان 1401
22 تیر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم تابستان 1401
22 تیر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم تابستان 1401
26 تیر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش طبیعی و هوش منطقی ششم دکتر قربانی ترم تابستان 1401
26 تیر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم تابستان 1401
21 تیر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
دوره جمع بندی علوم و ریاضی ویژه تیزهوشان نهم به دهم با تدریس اساتید برتر تهران
5 فروردین 01 - ساعت 10:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1400
2 بهمن 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم نهم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1400
3 بهمن 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم هشتم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1400
3 بهمن 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم هفتم دکتر قربانی ترم دو دوره سالانه 1400
6 بهمن 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم و هوش تجربی ششم دکترقربانی ترم دو دوره سالانه 1400
6 بهمن 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس المپیاد زیست شناسی سطح دو دکتر قربانی دوره سالانه 1400
2 آذر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس المپیاد زیست شناسی سطح یک دکتر قربانی دوره سالانه 1400
25 آبان 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین: همایش رایگان فیزیک ( صفر تا صد کمیت شناسی ) با دکتر قربانی مهر 1400
23 مهر 00 - ساعت 18:00
تیزلاین:کلاس شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1400
17 مهر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم نهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1400
11 مهر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم هشتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1400
11 مهر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم هفتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1400
14 مهر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان علوم و هوش تجربی ششم دکترقربانی ترم یک دوره سالانه 1400
14 مهر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره شیمی پیشرفته دهم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
19 تیر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان نهم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
13 تیر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان هشتم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
13 تیر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان هفتم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
16 تیر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان ششم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
16 تیر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین برگزار می کند دوره علوم تیزهوشان نهم را با تدریس دکتر قربانی مولف کتب سیرتاپیاز گاج و 31 استان نهم و..... برگزار می کند
19 اردیبهشت 00 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین برگزار می کند دوره هوش تجربی و فنی با دکتر قربانی مولف پرفروش ترین کتب تیزهوشان در کشور
19 اردیبهشت 00 - ساعت 20:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین: اردوی نوروزی جمع بندی علوم و ریاضی هشتم برای تیزهوشان نهم به دهم 1400 با اساتید برجسته تهران
5 فروردین 00 - ساعت 10:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره زیست شناسی پیشرفته دهم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
7 بهمن 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره شیمی پیشرفته دهم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
4 بهمن 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان هشتم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
5 بهمن 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان نهم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
5 بهمن 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان هفتم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
1 بهمن 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره علوم تیزهوشان ششم را با تدریس دکتر قربانی برگزار می کند
1 بهمن 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
دوره آنلاین المپیاد زیست شناسی آکادمی تیزلاین با دکتر قربانی
4 آذر 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
وبینار آکادمی تیزلاین: کلاس آنلاین شیمی پیشرفته دهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1399
19 مهر 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
وبینار آکادمی تیزلاین: کلاس آنلاین علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1399
20 مهر 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین: کلاس آنلاین علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1399
20 مهر 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
وبینار آکادمی تیزلاین: کلاس آنلاین علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1399
23 مهر 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین: کلاس آنلاین علوم تیزهوشان ششم دکتر قربانی ترم یک دوره سالانه 1399
23 مهر 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین شیمی دهم دکتر قربانی در آکادمی تیزلاین در تابستان 99
11 مرداد 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی در آکادمی تیزلاین در تابستان 99
12 مرداد 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین علوم تیزهوشان هشتم دکتر قربانی با آکادمی تیزلاین در تابستان 99
12 مرداد 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین علوم تیزهوشان هفتم دکتر قربانی در آکادمی تیزلاین تابستان 99
15 مرداد 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
دوره آنلاین علوم تیزهوشان ششم با دکتر قربانی در آکادمی تیزلاین ویژه تابستان 99
15 مرداد 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین علوم تیزهوشان نهم دکتر قربانی فرصت استثنایی است که می توانید بهترین نکات را مرور و تست های برگزیده را حل کنید
3 اردیبهشت 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
دوره آنلاین علوم تیزهوشان ششم دکتر قربانی درتیزلاین جهت آمادگی بهتر دانش آموزان برای آزمون های ووردی سمپاد برگزار می شود
3 اردیبهشت 99 - ساعت 18:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین صفر تا صد زیست شناسی دهم تیزلاین با دکتر قربانی مولف کتاب های زیست شناسی انتشارات گاج و مرات با روش نکته و تست برگزار می شود
11 اردیبهشت 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
جی پی اس تیزهوشان: دوره علوم ، ریاضی و فارسی نهم با اساتید برجسته کشوری ویژه تیزهوشان 1401
15 خرداد 01 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
معرفی کوتاه وبینار برای نمایش در نوبینار تیزلاین:دوره جمع بندی هوش و خلاقیت تیزهوشان با اساتید برجسته کشوری ( طرح جی پی اس)تایج جستجوی گوگل و نمایش در
10 خرداد 01 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت ویژه تیزهوشان 1401 با استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی و استاد حسن ربانی
5 فروردین 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:همایش مشاوره ای و انگیزشی آکادمی تیزلاین ویژه تیزهوشان ششم و نهم با حضور استاد مسعود بیگدلی، مهندس امیر سمیعیان و دکتر قربانی
26 آذر 00 - ساعت 17:00
تیزلاین:فرصت طلایی جمع بندی ریاضی و علوم ویژه آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 1400
5 تیر 00 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت تیزهوشان 1400 آکادمی تیزلاین با استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی و استاد ربانی
5 فروردین 00 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
جلسه مشاوره آزمون تیزهوشان ششم و نهم و نیز نحوه مطالعه دروس مختلف برای آمادگی بهتر در این آزمون با حضور اساتید آکادمی تیزلاین
27 دی 99 - ساعت 18:00
دوره هوش و خلاقیت آکادمی تیزلاین ویژه پایه های ششم و نهم با حضور اساتید برجسته کشوری استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی ، دکتر شیبانی و استاد ربانی
7 فروردین 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
بهترین دوره جمع بندی دروس پایه نهم(ریاضی، علوم، فارسی و عربی) برای آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی با حضور اساتید برجسته و مولفین کشوری
16 خرداد 03 - ساعت 17:00
جی پی اس تیزهوشان آکادمی تیزلاین: برترین دوره جمع بندی هوش و خلاقیت با اساتید برجسته کشوری و با حضور استاد مسعود بیگدلی، دکتر قربانی، استاد حسن ربانی
8 خرداد 03 - ساعت 17:00
بهترین دوره جمع بندی دروس پایه نهم(ریاضی، علوم، فارسی و عربی) برای آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی با حضور اساتید برجسته و مولفین کشوری
5 فروردین 03 - ساعت 10:15
جمع بندی مطالب برحسب یک روش اصولی و با سابقه که چندین سال هست در آکادمی تیزلاین برگزار می شود قطعا خواهد توانست باعث افزایش قدرت تست زنی و نتیجه گیری
5 فروردین 03 - ساعت 14:30
همایش مشاوره ای نیمسال دوم: نیمه سرنوشت ساز آزموش با حضور دکتر علیرضا نعمت زاده مشاور برگزیده تیزهوشان و دکتر قربانی مدرس تیزهوشان
5 بهمن 02 - ساعت 18:15
تحلیل و بررسی سوالات سنوات گذشته یکی از بهترین روش ها برای جمع بندی دوره آمادگی برای هر آزمونی و نیز شروع دوره آمادگی است شاید بپرسید چگونه؟ معمولا ب
27 خرداد 02 - ساعت 10:13
مدیریت جلسه در هر اتفاقی بسیار مهم است مخصوصا جلسات آزمونی که باید حداکثر تمرکز و دقت وجود داشته باشد البته اینکه در جلسه آزمون بتوانیم حداکثر توان خ
29 خرداد 02 - ساعت 20:30
جی پی اس تیزهوشان : دوره ویژه جمع بندی علوم ریاضی و فارسی نهم با حضور اساتید برجسته کشوری استاد طاری استاد تندرو استاد بهرامی دکتر غریبی و قربانی
16 خرداد 02 - ساعت 17:00
جی پی اس تیزهوشان آکادمی تیزلاین: برترین دوره جمع بندی هوش و خلاقیت با اساتید برجسته کشوری و با حضور استاد مسعود بیگدلی، دکتر قربانی، استاد حسن ربانی
8 خرداد 02 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
طرح جهش نوروزی تیزلاین : دوره جمع بندی علوم و ریاضی ویژه تیزهوشان نهم 1402
5 فروردین 02 - ساعت 10:15
این کلاس برگزار شده است
طرح جهش نوروزی : دوره ویژه جمع بندی هوش و خلاقیت ویژه تیزهوشان 1402
5 فروردین 02 - ساعت 14:30
این کلاس برگزار شده است
در آزمون تیزهوشان نهم به دهم بخشی زیادی از سوالات از پایه هشتم هست و نیز برای درک بهتر مطالب پایه نهم لازم هست مطالب هشتم را به خوبی به یاد داشته باشی
4 مهر 01 - ساعت 20:00
آکادمی تیزلاین انجمنی از بهترین مدرسان مولفان کشور و تهران است که فرصت برابر تحصیل برای تمامی دانش آموزان ایران از پایه چهارم تا دوازدهم فراهم کرده است. در جهت رسیدن به رسالت خود برای خدمت رسانی بهتر از زیرساخت های مجموعه ایسمنار استفاده کرده است
اینماد logo-kasbokar