کلی کلاس‌های درجه یک با اساتید برتر ایران

استاد حسن ربانی

استاد حسن ربانی

توسط 901 نفر دنبال می‌شود
دبیر فارسی تیزهوشان آکادمی تیزلاین

کلاس های مدرس

سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان فارسی نهم امتحانات خرداد با استاد حسن ربانی
31 اردیبهشت 03 - ساعت 18:15
کلاس فارسی تیزهوشان هفتم استاد حسن ربانی دوره سالانه1402
13 آبان 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش کلامی ششم استاد حسن ربانی دوره سالانه1402
13 آبان 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس فارسی و هوش کلامی پنجم استاد حسن ربانی دوره سالانه1402
13 آبان 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس فارسی تیزهوشان هفتم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1401
7 آبان 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش کلامی ششم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1401
7 آبان 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس فارسی وهوش کلامی پنجم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1401
7 آبان 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس فارسی تیزهوشان هفتم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1400
15 آبان 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس فارسی و هوش کلامی تیزهوشان ششم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1400
15 آبان 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس فارسی و هوش کلامی پنجم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1400
25 آبان 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس رایگان هوش کلامی و فارسی تیزهوشان استاد حسن ربانی در آکادمی تیزلاین
18 خرداد 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین: کلاس فارسی تیزهوشان ششم استاد حسن ربانی دوره سالانه 1399
1 آذر 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
معرفی کوتاه وبینار برای نمایش در نوبینار تیزلاین:دوره جمع بندی هوش و خلاقیت تیزهوشان با اساتید برجسته کشوری ( طرح جی پی اس)تایج جستجوی گوگل و نمایش در
10 خرداد 01 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت ویژه تیزهوشان 1401 با استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی و استاد حسن ربانی
5 فروردین 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت تیزهوشان 1400 آکادمی تیزلاین با استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی و استاد ربانی
5 فروردین 00 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
دوره هوش و خلاقیت آکادمی تیزلاین ویژه پایه های ششم و نهم با حضور اساتید برجسته کشوری استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی ، دکتر شیبانی و استاد ربانی
7 فروردین 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
جی پی اس تیزهوشان آکادمی تیزلاین: برترین دوره جمع بندی هوش و خلاقیت با اساتید برجسته کشوری و با حضور استاد مسعود بیگدلی، دکتر قربانی، استاد حسن ربانی
10 خرداد 03 - ساعت 17:00
جمع بندی مطالب برحسب یک روش اصولی و با سابقه که چندین سال هست در آکادمی تیزلاین برگزار می شود قطعا خواهد توانست باعث افزایش قدرت تست زنی و نتیجه گیری
5 فروردین 03 - ساعت 14:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش کلامی، منطقی و طبیعی نهم استاد حسن ربانی و دکتر قربانی دوره سالانه1402
15 آبان 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
جی پی اس تیزهوشان آکادمی تیزلاین: برترین دوره جمع بندی هوش و خلاقیت با اساتید برجسته کشوری و با حضور استاد مسعود بیگدلی، دکتر قربانی، استاد حسن ربانی
8 خرداد 02 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
طرح جهش نوروزی : دوره ویژه جمع بندی هوش و خلاقیت ویژه تیزهوشان 1402
5 فروردین 02 - ساعت 14:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین انجمنی از بهترین مدرسان مولفان کشور و تهران است که فرصت برابر تحصیل برای تمامی دانش آموزان ایران از پایه چهارم تا دوازدهم فراهم کرده است. در جهت رسیدن به رسالت خود برای خدمت رسانی بهتر از زیرساخت های مجموعه ایسمنار استفاده کرده است
اینماد logo-kasbokar