کلی کلاس‌های درجه یک با اساتید برتر ایران

استاد وحید گوران

استاد وحید گوران

توسط 213 نفر دنبال می‌شود
استاد ریاضی تیزلاین

کلاس های مدرس

کلاس ریاضی پیشرفته پنجم استاد وحید گوران ترم تابستان 1403
17 تیر 03 - ساعت 18:15
کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم تابستان 1403
17 تیر 03 - ساعت 16:30
سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان ریاضی ششم ویژه امتحانات خرداد با استاد مرضیه میراحسنی
31 اردیبهشت 03 - ساعت 18:15
سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان ریاضی پنجم ویژه امتحانات خرداد با استاد مرضیه میراحسنی
31 اردیبهشت 03 - ساعت 16:30
کلاس ریاضی پیشرفته پنجم استاد وحید گوران ترم دو دوره سالانه 1402
1 بهمن 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم دو دوره سالانه 1402
1 بهمن 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته پنجم استاد وحید گوران ترم یک دوره سالانه 1402
9 مهر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم یک دوره سالانه1402
9 مهر 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته پنجم استاد وحید گوران ترم تابستان 1402
18 تیر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم تابستان 1402
18 تیر 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کسب نمره خوب در امتحانات خرداد از اهمیت بالایی برخودار است و معدل خرداد ماه در انتخاب مدرسه بعدی مخصوصا در زمان تغییر مقطع ابتدایی به متوسطه
31 اردیبهشت 02 - ساعت 19:00
کلاس ریاضی تیزهوشان پنجم استاد وحید گوران ترم دو دوره سالانه 1401
2 بهمن 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم دو دوره سالانه 1401
2 بهمن 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان پنجم استاد وحید گوران ترم یک دوره سالانه 1401
17 مهر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم یک دوره سالانه 1401
17 مهر 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان پنجم استاد وحید گوران ترم تابستان 1401
26 تیر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان چهارم استاد وحید گوران ترم تابستان 1401
26 تیر 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین: کلاس ریاضی پیشرفته پنجم استاد وحید گوران ترم دو دوره سالانه 1400
3 بهمن 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین: کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم دو دوره سالانه 1400
3 بهمن 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین: کلاس ریاضی پیشرفته چهارم استاد وحید گوران ترم یک دوره سالانه 1400
11 مهر 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین: کلاس ریاضی پیشرفته پنجم استاد وحید گوران ترم یک دوره سالانه 1400
11 مهر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی پیشرفته پنجم را با تدریس استاد وحید گوران برگزار می کند
13 تیر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی پیشرفته چهارم را با تدریس استاد وحید گوران برگزار می کند
13 تیر 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی پیشرفته چهارم را با تدریس استاد وحید گوران برگزار می کند
5 بهمن 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی پیشرفته پنجم را با تدریس استاد وحید گوران برگزار می کند
5 بهمن 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین ریاضی پیشرفت چهارم استاد وحید گوران با آکادمی تیزلاین در تابستان 99
12 مرداد 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین ریاضی پیشرفت استاد وحید گوران در آکادمی تیزلاین در تابستان 999
12 مرداد 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
این دوره 7 جلسه ای ویژه دانش آموزان عزیز پایه پنجم طراحی شده است در این دوره استاد وحید گوران ولف چندین کتاب در مقاطع ابتدایی از جمله کتاب پابه پا و ن
12 بهمن 98 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین انجمنی از بهترین مدرسان مولفان کشور و تهران است که فرصت برابر تحصیل برای تمامی دانش آموزان ایران از پایه چهارم تا دوازدهم فراهم کرده است. در جهت رسیدن به رسالت خود برای خدمت رسانی بهتر از زیرساخت های مجموعه ایسمنار استفاده کرده است
اینماد logo-kasbokar