کلی کلاس‌های درجه یک با اساتید برتر ایران

دکتر پیمان لایق

دکتر پیمان لایق

توسط 35 نفر دنبال می‌شود
استاد زیست شناسی آکادمی تیزلاین

کلاس های مدرس

کپی از سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان زیست شناسی یازدهم خرداد ماه استاد پیمان لایق
15 خرداد 03 - ساعت 20:00
کپی از سنگ تمام تیزلاین: کلاس رایگان زیست شناسی دهم خرداد ماه استاد پیمان لایق
15 خرداد 03 - ساعت 18:15
کلاس زیست پیشرفته دهم دکتر پیمان لایق ترم دو دوره سالانه1402
7 بهمن 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس زیست پیشرفته دهم دکتر پیمان لایق ترم یک دوره سالانه1402
8 مهر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس زیست پیشرفته دهم دکتر پیمان لایق ترم تابستان 1402
17 تیر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی آنلاین تیزلاین انجمنی از بهترین اساتید ایران هست که دور هم جمع شده اند تا با بهترین شکل در کنار دانش آموزان ایران زمین باشند. طرح بیست شو آکادم
2 خرداد 02 - ساعت 20:00
کلاس زیست پیشرفته دهم دکتر پیمان لایق ترم دو دوره سالانه 1401
1 بهمن 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس زیست پیشرفته دهم دکتر پیمان لایق ترم یک دوره سالانه 1401
16 مهر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس زیست پیشرفته دهم دکتر پیمان لایق ترم تابستان 1401
25 تیر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین انجمنی از بهترین مدرسان مولفان کشور و تهران است که فرصت برابر تحصیل برای تمامی دانش آموزان ایران از پایه چهارم تا دوازدهم فراهم کرده است. در جهت رسیدن به رسالت خود برای خدمت رسانی بهتر از زیرساخت های مجموعه ایسمنار استفاده کرده است
اینماد logo-kasbokar